Vis meny

Hadsel videregående skole (vidaregåande skole)

Kontaktinformasjon

Høyrer til Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Skolegata 7, Melbu
Postadresse Postboks 253/254
8459 Melbu
Leveringsadresse Skolegata 7
8445 Melbu
Telefon 75 65 58 00
Telefaks 76 65 58 01
Organisasjonsform Offentleg
Grupper/klassar 21
Elevar 500
Målform Bokmål
Vis større kart
 Tilbod er ikkje fastsett for skoleåret 2015-2016, men skal seinast liggje føre i januar 2015.
Vel Kunnskapsløftet, 2014–2015 for å sjå tilboda som gjeld i år (det kan fastsetjast andre tilbod for 2015–2016).