Vis meny

Hadsel videregående skole

Vidaregåande skole

Kontaktinformasjon

Høyrer til Nordland fylkeskommune Utdanningsavdelingen
Besøksadresse Skolegata 7, Melbu
Postadresse Postboks 253/254
8459 Melbu
Leveringsadresse Skolegata 7
8445 Melbu
Telefon 75 65 58 00
Telefaks 76 65 58 01
Organisasjonsform Offentleg
Grupper/klassar 21
Elevar 500
Målform Bokmål
Vis større kart
 Tilbod er ikkje fastsett for skoleåret 2015-2016, men skal seinast liggje føre i januar 2015.
Vel Kunnskapsløftet, 2014–2015 for å sjå tilboda som gjeld i år (det kan fastsetjast andre tilbod for 2015–2016).

Fagtilbod

Skolen tek atterhald om at fag vil bli sette i gang. Du kan velje programfag dersom dei passar inn i timeplanen, og dersom kombinasjonen av fag oppfyller krava til vitnemål. Felles programfag er obligatoriske i det utdanningsprogrammet der dei høyrer til. Kontakt skolen for nærare informasjon.

Studiespesialisering

Realfag

Programfag

Biologi

Biologi 1
Biologi 2

Fysikk

Fysikk 1
Fysikk 2

Kjemi

Kjemi 1
Kjemi 2

Matematikk for realfag

Matematikk R1
Matematikk R2

Språk, samfunnsfag og økonomi

Programfag

Engelsk

Internasjonal engelsk
Samfunnsfagleg engelsk

Entreprenørskap og bedriftsutvikling

Entreprenørskap og bedriftsutvikling 1
Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2

Framandspråk (programfag)

Spansk nivå I
Spansk nivå II
Tysk nivå I
Tysk nivå II

Marknadsføring og leiing

Marknadsføring og leiing 1
Marknadsføring og leiing 2

Politikk, individ og samfunn

Politikk og menneskerettar
Samfunnsgeografi

Psykologi

Psykologi 1
Psykologi 2

Rettslære

Rettslære 1
Rettslære 2

Medium og kommunikasjon

Vg3 – studieførebuande

Valfrie programfag

Bilde

Bilde